Fortrydelsesret


Du har som forbruger i forbrugerkøb 14-dages fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten kan ikke gøres gældende af erhvervsdrivende i handelskøb. Fortrydelsesretten gælder kun for aftaler indgået ved fjernsalg. Købelovens mangels regler kan desuden finde anvendelse.
Fortrydelsesretten betyder ikke, at du har en ubetinget ret til at få det fulde beløb for varen retur. Hvis varen er blevet håndteret på en sådan måde, at den ikke har nogen værdi, vil du ikke have krav på at få købesummen retur. For at få den fulde købesum retur, må varen kun være brugt i samme grad, som er accepteret inden købet i en almindelig fysisk butik. Før du sender en vare retur, skal du derfor gøre dig klart, om en almindelig butik ville acceptere den benyttelse af varen den har været udsat for. Du har altså ret til at se varen an og afprøve visse funktioner. Derimod vil returbeløbet kunne nedsættes, såfremt varen har været brugt i en længerevarende periode eller i det hele taget viser tegn på slid.

Udnyttelse af fortrydelsesretten
Ønsker du at gøre brug af din 14-dages fortrydelsesret, skal du give os meddelelse herom senest 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget varen. Meddelelsen skal gives i form af en utvetydig erklæring på e-mail til rce@royal-consul.dk. Det er altså ikke nok, at du giver meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten over telefonen.
Ønsker du, at benytte din fortrydelsesret og selv indlevere på vores forretningsadresse, kan du også gøre dette, RCE gør opmærksom på, at vi ikke udbetaler kontant, men via bankoverførsel, når varen er beset og testet af vores tekniske afdeling.

Returadressen er:
Royal Consul Europe A/S
Ringvejen 59
7900 Nykøbing M
Danmark

Pakken skal mærkes ”Fortrydelsesret” og vedlægges en kopi af købsfakturaen som dokumentation for, at varen er købt hos RCE. Beløbet returneres via samme betalingsform, som du har benyttet til den oprindelige transaktion, medmindre du har accepteret noget andet.
Vi anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost med omdeling.
På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system, og det fjerner derved enhver tvivl om, hvorvidt pakken er leveret til RCE. Du vil derved have mulighed for at efterlyse pakken såfremt levering ikke har fundet sted.
Bemærk, at varer der returneres pr. efterkrav eller sendes uden porto nægtes modtaget af RCE.
Bemærk, at RCE ikke tilbagebetaler ekstra omkostninger forbundet med levering, hvis du udtrykkeligt har valgt en anden leveringsform end den mindst bekostelige standardlevering, som RCE har anvist.

Vilkår for tilbagelevering af varen
Udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse påhviler dig som forbruger. Eventuelle omkostninger RCE måtte pådrage sig ved din nægtelse af varens levering vil blive modregnet i det beløb RCE krediterer i forbindelse med varens tilbagelevering til RCE.

Undtagelser til fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten efter Forbrugeraftaleloven finder ikke anvendelse på:
- udførte ikkefinansielle tjenesteydelser hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført
- levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
- levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
- levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
- levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
- aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, som du på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,

Fortrydelsesrettens bortfald
For at kunne benytte fortrydelsesretten skal varen være afsendt til RCEs adresse på Ringvejen 59, 7900, Nykøbing M, senest 14 dage efter vi har modtaget utvetydig erklæring om, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten.

Forringelse af varens værdi
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Eller med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede varen i en butik.
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købesummen retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Ved handelsmæssig værdi skal forstås den pris, sammenlignelige varer sælges til brugt mellem erhvervsdrivende.
Såfremt varen har været taget i brug forbeholder RCE sig ret til at nedsætte tilbagebetalingsbeløbet med et beløb der svarer til forringelsen af varens værdi.
Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor der ud fra en vurdering foretaget af RCE vil blive krediteret et mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende original emballage m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten
Alle produkter der returneres til RCE skal være forsvarligt indpakkede. Som forbruger bærer du risikoen for varens forringelse eller undergang inden levering til RCE er sket, og mangelfuld emballering kan medføre, at rettighederne bortfalder.
Hvis du senere fortryder udnyttelse af fortrydelsesretten hæfter du for eventuelle omkostninger RCE måtte have pådraget sig, herunder undersøgelsesgebyr, returfragt, arbejdstid i forbindelse med undersøgelse af varen og/eller andre omkostninger.

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til rce@royal-consul.dk. I fald det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, se www.kfst.dk

Yderligere spørgsmål
Yderligere spørgsmål kan rettes til rce@royal-consul.dk eller telefon 96 69 16 06.